Att fastna i spelmissbruk

Alkohol, droger, sex. Mycket kan du bli beroende av, och vissa beroenden accepteras mer av samhället än andra. Alkoholism är en acceptabel sjukdom i Sverige, med tydliga behandlingsmetoder. Att det är någonting som är lätt hantera det är det ingen som säger. Men det finns mycket hjälp att få, likaså när det kommer till droger. Men missbruk kan vara annat än alkohol och drogbruk. Spelmissbruk är någonting som blir allt vanligare i Sverige, och i och med att det blir allt lättare att få tillgång till online casino och mobilspel är det självklart att spelandet ökar. Hur ska en se till att det går till på ett säkert sätt? Hur undviker vi att fler blir beroende – att folk inte tar på sig stora spelskulder?

En som har erfarenhet av fastna i spelmissbruket är Magnus Rydeving. och han har uttalat sig i en debattartikel om det ansvar som den svenska 709265-online-moneystaten samt spelleverantörerna har. I artikeln beskriver han tydligt hur det är att fastna i ett beroende, och vad som gör att en inte söker hjälp. Han menar på att de flesta envist spelar vidare för att kunna vinna tillbaka pengarna och ställa allting till sätta. Det handlar om att försöka vinna över en extrem ångest som det destruktiva spelandet har skapat. Och det finns två stora anledningar till att man inte söker hjälp, bland annat bristen på bra behandling. Utbudet är i Sverige otroligt litet och dessutom väldigt ojämnt fördelat.

Många tar inte hjälp på grund av skammen

Den andra anledningen är att man skäms för sitt spelande, och är rädd för hur de närstående ska betrakta än. Den senaste tiden har antalet spelbolag exploderat och det finns nu över 100 olika leverantörer. De har tillsammans investerat cirka 3 miljarder årligen i reklam för att nå ut till potentiella spelare, detta trots att det egentligen är otillåtet att marknadsföra sig i svensk media enligt lagen om främjandeförbud. Det är på det hela en stor obalans i Sverige och någonting måste göras annars kommer spelmissbruk att vara en folksjukdom inom en snar framtid. Det gäller att få de som spelat bort mycket pengar att veta att det går att få tillbaka sitt liv. I ett inlägg här har vi till exempel skrivit om hur du kan betala av dina skulder genom lån. Sök hjälp om du har problem, det kommer att vara värt det.

Scroll to top